Arrangør:Glede i bevegelse
Mål:Øke den fysiske aktiviteten blandt skolebarn og gjennom fysisk aktivitet skape et godt og sosialt miljø.
Målgruppe:Grunnskulen/SFO
Stad:På din skule

Formål og bakgrunn

Helsemyndighetene anbefaler at barn og unge er fysisk aktive minst én time sammenlagt hver dag. Men kun halvdelen av danske skolebarn når opp på det anbefalte nivået og antallet overvektige barn og unge er stigende. Barn trives godt når de leker, og ved å fremme leken i frikvarterene kan man øke barns fysiske aktivitetsnivå. Dessuten kan barna gjennom lek og bevegelse utvikle sosiale og motoriske ferdigheter. Med den kunnskapen i bakhodet tenkte Dansk Skoleidræts tidligere formann, Lene Mygenfordt, ut ideen om å utdanne lekepatruljer på skolene allerede i 2004.

Aktive barn trives bedre

Flere undersøkelser viser, at det er en sammenheng mellom barns trivsel og graden av fysisk aktivitet. Aktive barn er bedre til å inngå i sosiale sammenhenger med andre barn. De liker seg på skole, har færre sykedager og har mer gå-på-mot enn inaktive barn.
Fysisk aktive barn føler seg også mindre ensomme, har mer selvtillit og lettere for å få venner enn inaktive barn. Erfaringer viser også, at barns forutsetning for å lære noe i timene er vesentlig forbedret, hvis de i det daglige er fysisk aktive.
Det er i høy grad i barndommen og i de tidlige ungdomsårene at de sunne vanene fastlegges.

Lekepatruljen er et konkret initiativ, som fremmer barn og unges helse i skoletiden. Dermed er Lekepatruljen skreddersydd til å inngå i det forebyggende arbeidet som etter kommunalreformen ligger hos kommunene.

Hva får dere:

Gratis utstyrspakke

Gratis kurspakke

Gratis lekepatruljevester


Les mer om lekepatrulejen her eller på https://nb-no.facebook.com/gledeibevegelse 

eller ta kontakt med Glede i bevegelse ved stig.johansen@alesund.kommune.no


Dersom du ønsker å bestille dette kurset kan du kontakte oss via Ønsk deg eit kurs-siden

kommande kurs

Kategori