Pris:000,-
Arrangør:Norsk friidrett Møre og Romsdal, Bente Krakeli
Mål:Fagleg påfyll og inspirasjon.
Målgruppe:Kroppsøvingslærere
Stad:Møre og Romsdal
Utstyr:Treningsklær, sko og drikkeflaske.

Norsk Friidrett Møre og Romsdal arrangerer kurs for kroppsøvingslærere

Kurset går over ca. 3 skoletimer, og er en komprimert utgave av kurset ”Friidrett for barn”. Kurset er rent praktisk – og vi går igjennom øvelsene løp – lengde – høyde – kule – spyd/liten ball.

Hver skole som deltar med lærer(e) på kurset – får kursmateriell pluss en ”friidrettspakke” med utstyr.
Dersom du ønsker å bestille dette kurset kan du kontakte mrfriidrett@friidrett.no

kommande kurs

Kategori