Aktivitetskassen har no fått påfyll av aktivitetar som er enkle og morosame å gjennomføre, og som samstundes utfordrar motorikk, koordinasjon og sansar hos borna. Gode skildringar gjer det enkelt å tilegne seg nye leikar og øvingar.

Gå inn på aktivitetskassen.no og prøv ut aktivitetane på din arbeidsplass.

kommande kurs

Kategori