Grunnlaget for breidde i kunnskap og ferdigheit i yrkeslivet, blir lagt gjennom grunnskule og i den vidaregåande opplæringa. Alle treng å finne sine talent, evner og måte å lære på. Vi trur breidde i tilnærminga til kunnskap og i læringsmetodar, ikkje berre er viktig for å ta til seg kunnskap frå mange ulike fagfelt, men og for den fysiske, og den mentale barne- og ungdomshelsa. Denne heilheita er svært viktig.

Les heile programmet og melde deg på her.

kommande kurs

Kategori