Fysik aktivitet blir meiningsfullt fordi det er kjekt å leike med klassekameratar, fordi ein ei stund gløymer å tenke på kva ein burde, korleis ein ser ut eller kva andre meinar om ein. Oppslukt i aktiviteten. Det er eit mål og ein verdi i seg sjølv. Les denne fortsatt svært aktuell artikkelen frå Aftenposten frå 2013 og gå inn på Leikebanken si side på Facebook for inspirasjon.

kommande kurs

Kategori