Pris:200,-
Arrangør:Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal
Mål:Lære å fyre bål.
Målgruppe:Lærarar i grunnskule og andre som arbeider med barn, unge og vaksne i bofelleskap, institusjonar eller liknande
Stad:Egna stad i ditt nærmiljø
Utstyr:Uteklede som tåler røyk og ild. Gode sko eller støvlar. Alt etter verforholda.

Aktivportalen arrangerer fleire kurs som blir definert under satsinga Læring i friluft. Kursa "Mat i det fri"  er basert på boka med same tittel, skriven av Per Momrak og Øystein Vegge. Kursa kan nyttast som ei kursrekke eller som enkeltståande kurs. Kvart kurs varer ca 3 timer, og kan fint passe inn i planleggingstida til lærarar om skulen ønsker å styrke kompetansen innan faget friluftsliv/uteskule. Kurset er og svært godt egna til SFO tilsette. Gunstig gruppestorleik er frå 5 - 15 pers

Mat i det fri er og egna som tema for å slå saman ulike fag som for eksempel friluftsliv, naturfag, kroppsøving og mat og helse.

På dette kurset er det bålet som er i sentrum. Du skal få fyr, og med god margin! Dette er ikkje vanskeleg om ein følger nokon få prinsipp. Bålet sin magi fører med seg noko spesielt inn i alle grupper. Du treng ikkje ha nokon førkunnskap for å bli med på dette opplegget.

Når vi har god fyr lager vi suppe og brød. Sunn og god mat, som lett kan lagast ute.

Dersom du ønsker å bestille dette kurset kan du kontakte oss via Ønsk deg eit kurs-siden

kommande kurs

Kategori