Aktive barn trives bedre

Flere undersøkelser viser, at det er en sammenheng mellom barns trivsel og graden av fysisk aktivitet. Aktive barn er bedre til å inngå i sosiale sammenhenger med andre barn. De liker seg på skole, har færre sykedager og har mer gå-på-mot enn inaktive barn. Fysisk aktive barn føler seg også mindre ensomme, har mer selvtillit og lettere for å få venner enn inaktive barn. Erfaringer viser også, at barns forutsetning for å lære noe i timene er vesentlig forbedret, hvis de i det daglige er fysisk aktive.


Hva får dere:

·         Gratis utstyrspakke

·         Gratis kurspakke

·         Gratis lekepatruljevester

                                               

For mer informasjon og kontakt om Lekepatruljen her.


Les mer om Glede i bevegelse ved å følge denne lenka:

https://nb-no.facebook.com/gle...


kommande kurs

Kategori